Rejseforsikring

Rejseforsikring

 

Forsikringstager

Grønlands Selvstyre

Sikrede

Person(er) som rejser i virksomhedens interesse og/eller for dennes regning.

Geografisk område

 • Hele verden, inklusiv rejser i bopælslandet (dog med begrænset forsikringsdækning)
 • Ved indenlandsrejser i Grønland - gælder der, at det er uden for byens faste vejnet
 • Ved øvrige indlandsrejser gælder, at rejsen skal være længere end 50 km. fra bopæl/arbejdsplads, og rejsen skal inkludere en overnatning

Forsikringsdækning/-sum

Der kan være forskel på rejser udenlands og på rejer indenlands - se venligst nedenfor

Policenummer

50067523 (Europæiske – ERV)

 

Om forsikringen

Er du på forretningsrejse eller studietur for Grønlands Selvstyre, er du dækket af vores kollektive rejseforsikring. Frirejser der betales af Selvstyret for ansatte og deres pårørende, dækkes alene flyrejsen fra Grønland til Danmark og retur inklusiv forudgående og efterfølgende transport fra hjem til lufthavn og omvendt.

Forsikringen dækker også flyrejsen i forbindelse med til- og fratrædelse af stillinger under Grønlands Selvstyre.

Rejser du sammen med nogen, der selv har måtte betale deres rejse, skal disse derfor selv sørge for korrekt rejseforsikring.

Rejseforsikringen dækker dig og din bagage.

Forsikringen dækker både rejser for ansatte i Selvstyret og for studerende, der tidligere var opdelt i to rejseforsikringer.

Som noget nyt er rejseulykke ved dødsfald eller ved invaliditet blevet indarbejdet i rejseforsikringen.

Nødevakueringer for personale ved evakueringer med ambulancefly eller i forbindelse med SAR operationer indgår i rejseforsikringen.


Forsikringen dækker typisk:

Typisk dækkede skader udenlandsrejser - uden for Grønland:            

 • Sygdom og hjemtransport
 • Ulykkesforsikring og overfald
 • Bagageforsikring, 40.000 kr. og forsinkelse med 5.000 kr.
 • Privatansvarsforsikring, personskade 10 mio. kr. og tingskade 10 mio. kr. 
 • Hjemkaldelse, ubegrænset
 • Forsinket fremmøde - sum ubegrænset
 • Akut krisehjælp, ubegrænset sum
 • Ledsager og tilkaldelse – ubegrænset
 • Rejseulykke ved invaliditet og dødsfald - 1,5 mio. kr.
 • Tryghedspakke
 • Overfald – 1 mio. kr.

Typisk dækkede skader ved indenlands rejser - i Grønland:

 • Bagageforsikring med op til 40.000 kr.
 • Bagageforsinkelse med op til 5.000 kr.
 • Ulykkesforsikring og overfald
 • Akut krisehjælp
 • Rejseulykke ved invaliditet og dødsfald - 1,5 mio. kr.
 • Tryghedspakke
 • Overfald – 1 mio. kr.

Forsikringen dækker ikke: 

 • Alle udgifter i forbindelse med sygdom, der er konstateret før afrejsen, og som forværres under rejsen
 • Skader, der er opstået i forbindelse med rene ferierejser. Der er således ikke dækning for hjemtransport, hvis du kommer til skade i Danmark under en rejse, som ikke er en tjenesterejse eller en kombineret tjeneste- og ferierejse
 • Afbestillingsforsikring og heller ikke afbestilling pga. dødsfald eller alvorlig sygdom hos nære pårørende
 • Skader, der er opstået på grund af selvforskyldt beruselse
 • Erhvervsdykning
 • Besætningsmedlemmer på sø- og lystfartøjer
 • Ekspeditioner uden for bymæssig bebyggelse.
 • Bjergklatring
 • Selvrisiko ved leje af biler

Sådan anmelder du en skade:

Anmeldelse sker direkte til Europæiske.

Du kan printe dit eget forsikringskort som medbringes på rejsen eller du kan downloade en app-løsning. Se hvorledes i vejledning nederst på siden.

 • Anmeldelse foretages online via Søg | Europæiske ERV (europaeiske.dk).
 • Har du brug for akut assistance kontaktes Europæiske ERV Alarm på telefon +45 70 10 90 30 – på oplysninger på eget forsikringskort.
 • Anmeldelse kan foretages direkte i ovennævnte app-løsning, hvis medarbejder har downloadet app på sin mobiltelefon.
 • I tilfælde af sygdom, ulykke og tilskadekomst, udfyldes blanket som vedhæftes i skadeanmeldelsen til erhverv-skade@erv.dk med reference til police nr. 50067523.
 • I tilfælde af bagagebortkomst, tyveri og beskadigelse udfyldes blanket som vedhæftes i skadeanmeldelsen som sendes til erhverv-skade@erv.dk med reference til police nr. 50067523.
 • For evt. vejledning kontakt Marsh tlf.: +45 4595 4626 eller mail nanoq@marsh.com

 

For yderligere information om dækning og summer, kontaktes Marsh via nanoq@marsh.com

Policer og blanketter

Dækningsoversigt Erhvervsrejseforsikring 2024

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 40503 DK 04.22

ERV Travel and care app

50067523

Print selv forsikringskort

50067523

Skadeanmeldelse - Sygdom

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok