Rejseforsikring

Rejseforsikring

 

Forsikringstager

Grønlands Selvstyre

Sikrede

Person(er) som rejser i virksomhedens interesse og/eller for dennes regning.

Geografisk område

 • Hele verden, inklusiv rejser i bopælslandet (dog med begrænset forsikringsdækning)
 • Ved indenlandsrejser i Grønland - gælder der, at det er uden for byens faste vejnet
 • Ved øvrige indlandsrejser gælder, at rejsen skal være længere end 50 km. fra bopæl/arbejdsplads, og rejsen skal inkludere en overnatning

Forsikringsdækning/-sum

Der er væsentlige forskelle på forsikringsdækningen i Grønland (indenlandsrejser) og uden for Grønland (udenlandsrejser) - se venligst nedenfor

Policenummer

SP1367735 (If)

Om forsikringen

Er du på forretningsrejse eller studietur for Grønlands Selvstyre, er du dækket af vores kollektive rejseforsikring. Frirejser der betales af Selvstyret for ansatte og deres pårørende, dækkes alene flyrejsen fra Grønland til Danmark og retur inklusiv forudgående og efterfølgende transport fra hjem til lufthavn og omvendt.

Forsikringen dækker også flyrejsen i forbindelse med til- og fratrædelse af stillinger under Grønlands Selvstyre.

Rejser du sammen med nogen, der selv har måtte betale deres rejse, skal disse derfor selv sørge for korrekt rejseforsikring.

Rejseforsikringen dækker dig og din bagage. Bemærk dog, at der er forskellige dækninger, alt efter om det er rejser internt i Grønland eller udenlandsrejser – herunder også rejser til og fra Danmark.


Forsikringen dækker typisk:

Typisk dækkede skader udenlandsrejser - uden for Grønland:            

 • Sygdom og hjemtransport
 • Ulykkesforsikring og overfald
 • Bagageforsikring, 40.000 kr. og forsinkelse med 3.000 kr.
 • Privatansvarsforsikring, personskade 10 mio. kr. og tingskade 5 mio. kr. 
 • Hjemkaldelse, ubegrænset
 • Transportforsinkelse med kr. 1.000 pr. skade
 • Forsinket fremmøde - sum ubegrænset
 • Eftersøgning og redning - sum ubegrænset
 • Akut krisehjælp, ubegrænset sum

Typisk dækkede skader ved indenlandsrejser - i Grønland:

 • Bagageforsikring med op til 40.000 kr.
 • Bagageforsinkelse med op til 3.000 kr.
 • Ulykkesforsikring og overfald
 • Akut krisehjælp

Forsikringen dækker ikke: 

 • Alle udgifter i forbindelse med sygdom, der er konstateret før afrejsen, og som forværres under rejsen
 • Skader, der er opstået i forbindelse med rene ferierejser. Der er således ikke dækning for eksempelvis hjemtransport, hvis du kommer til skade i Danmark under en rejse, som ikke er en tjenesterejse eller en kombineret tjeneste- og ferierejse
 • Afbestillingsforsikring og heller ikke afbestilling pga. dødsfald eller alvorlig sygdom hos nære pårørende
 • Skader, der er opstået på grund af selvforskyldt beruselse
 • Erhvervsdykning
 • Besætningsmedlemmer på sø- og lystfartøjer
 • Ekspeditioner
 • Selvrisiko ved leje af biler

Sådan anmelder du en skade:

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • I tilfælde af sygdom, ulykke og tilskadekomst, udfyldes blanket som vedhæftes i skadeanmeldelsen i Insubiz
 • I tilfælde af bagagebortkomst, tyveri og beskadigelse udfyldes blanket som vedhæftes i skadeanmeldelsen i Insubiz
 • I tilfælde af bagageforsinkelse udfyldes blanket som vedhæftes i skadeanmeldelsen i Insubiz
 • I tilfælde af rejseforsinkelse og forsinket fremmøde udfyldes blanket som vedhæftes i skadeanmeldelsen i Insubiz
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger.
 • For evt. vejledning kontakt Marsh tlf.: +45 4595 4626 eller mail nanoq@marsh.com

Tillægsforsikring

Der er tilrettet dækningsomfang og sum for Asiaq, Nukissiorfiit og Grønlands Naturinstitut.

Policer:

For yderligere information om dækning og summer, kontaktes Marsh via nanoq@marsh.com

Rejsetips

Policer og blanketter

Skadeanmeldelsesblanket - bagageforsinkelse

Skadeanmeldelsesblanket - rejseforsinkelse og forsinket fremm depf

Skadeanmeldelsesblanket - sygdom og tilskadekomst

Skadeanmeldelsesblanket - bagage bortkomst, tyveri og beskadigelse

Print-selv rejsekort SP1367735 - Ansatte

Print-selv rejsekort SP2551644 - Studerende

Rejseforsikring Ansatte 1

Gældende for 2023

Rejseforsikring Ansatte 2

Gældende for 2023

Rejseforsikring Ansatte 3

Gældende for 2023

Rejseforsikring Studerende

Gældende for 2023

Tillægsrejseforsikring police - Grønlands Naturinstitut

Tillægsrejseforsikring police - Grønlands Naturinstitut 2023

Tillægsrejseforsikring police - Asiaq

Tillægsrejseforsikring police - Asiaq 2023

Tillægsrejseforsikring police - Nukissiorfiit

Tillægsrejseforsikring police - Nukissiorfiit 2023

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok