Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikring

 

Forsikringstager

Grønlands Selvstyre

Forsikret personkreds

Ansatte ved Grønlands Selvstyre såvel i Grønland som i Danmark  Repræsentationen i København samt Patienthjemmet i København)

Forsikringssum

Jf. den til enhver tid gældende Lov om Arbejdsskader

Dækningsområde

Hele verdenen

Internt policenummer

2017-01

Om forsikringen

Arbejdsskader dækker over to hovedkategorier:

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

 

 

Arbejdsulykke

Kommer du til skade i forbindelse med dit arbejde under Grønlands Selvstyre, skal du anmelde en arbejdsskade.

Vores arbejdsulykkesforsikring dækker kun de skader der opstår, når du er på arbejde under Grønlands Selvstyre. Den dækker derfor IKKE de skader der opstår i din fritid. Fra du er mødt ind på arbejde og til du har fri, er du derfor dækket af vores arbejdsulykkesforsikring.

En arbejdsulykke dækker fysiske, såvel som psykiske arbejdsskader. Derudover er der også en brilledækning, skulle du ødelægge dine briller i arbejdstiden, dog med en række summæssige begrænsninger.

HUSK – at du ved en arbejdsulykke også kan være dækket ind af din private- eller en kollektiv ulykkesforsikring. Kontakt derfor også dit eget forsikringsselskab.

Erhvervssygdomme

Bliver du syg, grundet det arbejde du udfører for Grønlands Selvstyre, skal du melde det som en sag via www.anmeld.gl.

Sygdomme defineres som kroniske sygdomme, der er opstået som følge af dit arbejde for Grønlands Selvstyre.

Har du mistanke om at have pådraget dig en erhvervssygdom følge af dit arbejde for Grønlands Selvstyre, kontakt da din egen læge, førend du laver en skadesanmeldelse. Husk at gøre din læge opmærksom på, at der kan være tale om en erhvervssygdom du ønsker at anmelde som skade. Så får du de nødvendige dokumenter, for at kunne anmelde skaden.

Du kan få mere information på: http://www.cfa.gl/kl-GL.aspx?sc_lang=da

Forsikringen dækker typisk:

  • Arbejdsskadeforsikringen dækker både arbejdsulykker og erhvervssygdomme.
  • En arbejdsulykke er en personskade, der skyldes en hændelse eller en påvirkning, der sker pludselig eller inden for 5 dage.
  • En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under.
  • Den dækker alle ansatte i arbejdstiden, dvs. fra de ankommer på arbejdspladsen til de forlader denne.
  • Arbejdsskader på firmarejsen er dækket med nogle tidsmæssige undtagelser.
  • Brilleskader er dækket med en række summæssige begrænsninger.

Forsikringen dækker ikke: 

  • Hvis en person kommer til skade under transport til og fra arbejde, kan skaden normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade, da arbejdsgiveren ikke har nogen indflydelse på transporten.
  • Der kan dog være situationer, hvor transporten til og fra arbejde sker i arbejdsgivers interesse, og så kan skaden anerkendes som en arbejdsskade

Sådan anmelder du en skade

Øvrige arbejdsulykker eller erhvervssygdomme anmeldes via www.anmeld.gl

Police

Arbejdsskadeforsikring police

Skadesanmeldelsesblanket 1

Arbejdsskade Briller

Anmeldelse af arbejdsulykker - Miniguide

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok