Droneforsikring

Droneforsikring

 

Forsikringstager

Grønlands Selvstyre

Sikrede

Samtlige enheder under Grønlands Selvstyre, herunder departementer, institutioner og nettostyrede virksomheder samt enhver der med sikrede anvender droner ejet af sikrede.

Forsikringssum

DKK 7.500.000 pr. skade

Selvrisiko

DKK 6.000

Geografisk område

Hele verden ekskl. USA/Canada

Policenummer

GS intern police nr. 2024-01

Forsikringsbetingelser

55-05:1 Erhvervs- og produkt ansvarsforsikring

IS1:2 International sanktioner

Forsikrede genstande

 

Dækker udelukkende ansvar for droner indrapporteret til Marsh (Se nedenstående procedure)

Om forsikringen

Droneansvarsforsikringen dækker de skader du som dronefører kan forvolde på andres ting eller person, i forbindelse med droneflyvning for Grønlands Selvstyre. Det er et krav at du har de nødvendige kurser, godkendelser og tilladelser, førend forsikringen dækker.

Forsikringen dækker kun, hvis du er ansat af Grønlands Selvstyre. Er du selvstændigt erhvervsdrivende og udfører droneflyvning for Grønlands Selvstyre, er det din egen droneansvarsforsikring der gælder.

Droneansvarsforsikringen dækker kun i arbejdstiden. Grønlands Selvstyres droner må derfor ikke benyttes i fritiden eller til private formål.


Øvrige betingelser

Alle droner må maksimalt have en totalvægt 10 kg.

Procedure vedr. køb/salg af droner:

For at den nyerhvervede Drone er forsikret er det vigtigt, at dette indrapporteres. Dette gøre ved at sende mail til Marsh via nanoq@marsh.com med følgende oplysninger: 

 • Type og Model
 • Købsdato 
 • Længde, bredde, højde og vægt
 • Ekstra udstyr

Ved salg af Droner kontaktes Marsh via nanoq@marsh.com med oplysning salgsdato.

Forsikringen dækker typisk:

 • Skade på 3. mand


Forsikringen dækker ikke: 

 • Grov uagtsomhed og fortsæt
 • Skader på selve dronen eller udstyr
 • Skader på bygninger eller løsøre tilhørende Grønlands Selvstyre

Sådan melder du en skade 

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger.
 • For evt. vejledning kontakt Marsh tlf.: +45 4595 4626 eller mail nanoq@marsh.com

Police

Selvforsikring Police GS Drone jan 2024

Gældende for 2024

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok