INI All Risk

INI All Risk

 

Forsikringstager

Grønlands Selvstyre c/o A/S Boligselskabet INI

Forsikringssum

DKK 5.000.000

Tabsgrænse

DKK 5.000.000

Selvrisiko

DKK 250.000

Forsikringssted

Overalt i Grønland

Policenummer

LP0000004668 (IF)

Forsikringsbetingelser BDK1994:1 All risk forsikring

-----------------------

---------------------------------------------------

Forsikrede genstand

 

Samtlige boligblokke/bygninger, herunder hørende løsøregenstande til brug ved ejendommens drift samt driftstab og meromkostninger.

 

 

Om forsikringen

Denne dækning omhandler alle de bygninger, der udlejes af ”Boligselskabet INI”. Er der sket en skade på ovenstående selskabs udlejningsejendomme, er det denne forsikring skaden skal meldes under.

Er der i forbindelse med bygningsskaden sket personskade på en af Grønlands Selvstyres ansatte i arbejdstiden, skal denne anmeldes som en arbejdsskade. Husk at den pågældende medarbejder også skal melde skaden til den skadelidtes private heltidsulykkesforsikring, såfremt denne har en.


Forsikringen dækker typisk:

 • Alle udefrakommende og pludselig påvirkende årsager, dog med visse begrænsninger og udvidelse.
 • Nedrivningsforsikring
 • Genhusning og evakuering maks. Kr. 5 mio. første risikoforsikring
 • Udgifter til opmagasinering af lejers indbo maks. Kr. 50.000 pr. skade
 • Oprydningsomkostninger maks. 5 mio., samtidig maks. beløb som If kan komme til at udrede ved én og samme forsikringsbegivenhed. 
 • Følgeskader fra frostsprængning
 • El-skader -bygning
 • Husejeransvar
 • Forøgede byggeudgifter ved fredede bygninger
 • Lovliggørelse af bygningen 25% dog maks. Kr. 2 mio.
                                                             

Forsikringen dækker ikke: 

 • Motorkøretøjer, radaranlæg og -udstyr samt sø- og luftfartøjer er ikke omfattet af forsikringen.
 • Sprængningsarbejde (dog dækkes sprængning udført af Grønlands Forundersøgelser og Bygge og Anlægsskolen
 • Naturkatastrofer: Tsunami og vulkanudbrud
 • Skader sket før forsikringens ikrafttrædelse
 • Skade på bygninger og løsøre for bygninger der har stået ubenyttet hen i mere end 9 mdr. med mindre den er under regelmæssig tilsyn, aflåst og vedligeholdt
 • Frostsprængning i utilstrækkelig opvarmede lokaler
 • Forøgede byggeudgifter

Sådan anmelder du en skade:

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • Skadesvejledning til Insubiz
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: navn, stilling og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger
 • For evt. vejledning kontakt Marsh via nanoq@marsh.com

 

Det er vigtigt at der følges op på spørgsmål eller svar fra Selvstyrets skadesbehandler. Hvis en skadeanmeldelse ikke er færdigbehandlet indenfor to år, stopper skadesbehandlingen og sagen betragtes som afsluttet. Hvis der en årsag til skadesbehandlingen varer længere end to år fortsætter behandling af skadeanmeldelsen.

Police og vejledning

Skadevejledning INI All Risk

Skadevejledning INI All Risk

INI skadeanmeldelse med C-overslag

INI skadeanmeldelse med C-overslag

All Risks Tingskadeforsikring - boligselskabet INI

Gældende for 2023

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok