Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring

 

Forsikringstager

 • Internt policenummer: 2017-010 for Dep. for Sociale anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
 • Internt policenummer: 2017-011 for Landstingets Bureau
 • Internt policenummer: 2017-012 for ASIAQ/Grønlands Forundersøgelser
 • Internt policenummer: 2017-013 for Grønlands Fiskerilicenskontrol
 • Internt policenummer: 2017-014 for Dep. for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, studerende over 18 år
 • Internt policenummer: 2017-015 for Dep. for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, studerende under 18 år
 • Internt policenummer: 2017-016 for Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Forsikringssum

Der er differentieret sum og betingelser for de enheder, der har ulykkesforsikringer.

Skriv til Marsh via nanoq@marsh.com for nærmere oplysninger om policeteksterne samt dækning.

Forsikringen omfatter
 • Ved dødsfald som følge af ulykke 
 • Ved 100% invaliditet som følge af ulykke
 • Tandbehandling
 • Begravelseshjælp
 • Tandskade
 • Behandling
 • Briller    
Selvrisiko DKK 0

Om forsikringen

En kollektiv ulykkesforsikring er en ulykkesforsikring der dækker visse medarbejdere under Grønlands Selvstyre. I modsætning til alle andre forsikringer, kan man som person vælge at have alle de ulykkesforsikringer man vil. Hvor den kollektive ulykkesforsikring dækker bredt, kan der dog stadig være forhold vedrørende dig og din profil, hvor din egen private individuelle ulykkesforsikring dækker bedre. Den kollektive ulykkesforsikring skal derfor ses som et supplement til din egen ulykkesforsikring, frem for en erstatning for den.

Hvis ulykken sker i arbejdstiden, skal man huske ligeledes at anmelde skaden til arbejdsskadeforsikringen.


Forsikringen dækker typisk:

 • Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. F.eks.:
 • Drukning
 • Drukning samt beskadigelse på legemet som følge af forfrysning, hedeslag, solstik eller kulilteforgiftning.
 • Lægelig behandling
 • Følger af lægelig behandling, der er nødvendiggjort af en skade, som i øvrigt er dækket af forsikringen.
 • Nødret/Nødværge
 • Ulykkestilfælde der sker i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom, når handlingen må anses som forsvarlig.
 • Besvimelse/ildebefindende
 • Ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er ildebefindende eller besvimelse – det vil sige kortvarig bevidsthedstab – hvor årsagen ikke er sygdom, sygdomsforløb eller anden lidelse.


Forsikringen dækker ikke: 

 • Sygdom
 • Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret som følge af et ulykkestilfælde.
 • Smitte
 • Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin, fx salmonella.
 • Overbelastning, nedslidning og almindelige dagligdags bevægelser
 • Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig.
 • Mén som følge af en overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken.
 • Insektstik
 • Psykiske følger efter ulykkestilfælde, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for fare for fysisk personskade, på det tidspunkt hændelsen indtraf.
 • Følger af ulykkestilfælde, hvor forsikrede er fører af eller passager på motorcykel, scooter eller 45-knallert og føreren ikke har lovbefalet kørekort.
 • Følger af hovedlæsion ved kørsel på motorcykel, scooter, 45-knallert eller knallert uden fastspændt styrthjelm.
 • Er fremkaldt af forsikrede med vilje eller ved grov uagtsomhed
 • Skyldes selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre rusmidler, selvmordsforsøg eller strafbare handlinger og følger heraf.
 • Deltagelse i slagsmål
 • Følger af deltagelse i farlig sport eller farlige aktiviteter.
 • Dødsfald, der har naturlige årsager eller hvor årsager til dødsfaldet er ukendt.


Sådan anmelder du en skade:

Anmeldelse af skade skal ske til Sedgwick Leif Hansen på slhskade@slhdk.dk, hvor hændelsesforløbet og skaden beskrives udførligt i blanket.

Policer og blanketter

Skadesanmeldelse - Ulykke

Skadesanmeldelse - Ulykke

Police - 2017-010

Pleje- og døgnanbragte på tilhørende døgninstitutioner

Police - 2017-011

Medlemmer af Inatsisartut

Police - 2017-012

Ansatte hos Asiaq

Police - 2017-013

Jagt- og fiskeribetjente

Police - 2017-014

Studerende fyldt 18 år

Police - 2017-015

Studerende ikke fyldt 18 år

Police - 2017-016

Sundhedspersonale ansat i det Grønlandske sundhedsvæsen under evakuering af patienter

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok