Fartøjsforsikring

Fartøjsforsikring

 

Forsikringstager

Grønlands Selvstyre

Sikrede

Samtlige enheder under Grønlands Selvstyre, herunder departementer, institutioner og nettostyrede virksomheder samt enhver der med sikrede anvender fartøjer ejet af sikrede. Dette gælder kun hvis fartøjet er indmeldt til Marsh

Forsikringssum

Der er differentieret dækningsomfang og sum for fartøjsforsikringerne.

Skriv til Marsh via nanoq@marsh.com for nærmere oplysninger om policeteksterne samt dækning.

Policenumre

Policenummer: SP1337394 for Fiskerilicenskontrollen

Policenummer: SP1337429 for Mittarfeqarfiit

Policenummer: SP1337697 for Nukissiorfiit

Policenummer: SP1337805 for Naalakkersuisut

Policenummer: SP1337503 for Naturinstituttet

Policenummer: SP1338137 for Naturinstituttet, SANNA

Policenummer: 513920, P&I GARD for SANNA

Om forsikringen

Fartøjsforsikringen dækker alle fartøjer ejet af Grønlands Selvstyre og som er indmeldt til Marsh. Med fartøj menes der alle typer af søfartøjer. 

FARTOMRÅDE OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

Policens dækning gælder under sejlads inden for det fartområde, som fartøjet i henhold til fartcertifikat, størrelse,

egnethed og bemanding kan og må besejle.

Dækningen omfatter også fartøjets ophold på land samt under optagning, transport og nedsætning herunder også hvis fartøjet befinder sig i dok eller på værft.

Policens dækning gælder også, hvis fartøjet udlejes med den pågældende institutions normale fører.

Det pålægges forsikrede og fartøjets fører at udvise al mulig forsigtighed med hensyn til fartøjets sejlads under

forhold, hvor forcering af is ikke kan undgås.

Forsikrede og fører skal drage omsorg for, at fartøjet til enhver tid er i god og sødygtig stand.

Sejladsperiode er hele året - under ansvarlig hensyntagen til de foran angivne bestemmelser.

SIKKERHEDSFORSKRIFT - MOTORSTØRRELSE:

Det er ejers ansvar, at fartøjets motor er dimensioneret i forhold til fartøjets størrelse og de anvisninger, som

bådfabrikanten har angivet.

Hvis denne sikkerhedsforskrift ikke har været fulgt, kan Ifs ansvar nedsættes eller helt bortfalde, jf. Planens § 3-25.


Procedure vedr. køb/salg af fartøjer:

For at den nyerhvervede båd er forsikret, er det vigtigt at dette indrapporteres. Dette gøre ved at sende mail til Marsh via nanoq@marsh.com med følgende oplysninger: 

 • Navn/mærke og model 
 • Købsdato 
 • Markedsværdi inkl. udstyr f.eks. motor 
 • ekstra udstyr

Ved salg af både kontaktes Marsh via nanoq@marsh.com med oplysning salgsdato.


Forsikringen dækker typisk:

 • Skibskasko – begrænset maskindækning - fradrag og selvrisiko
 • Totaltab
 • Bjærgningsomkostninger
 • Kollisionsansvar
 • Rederansvar
 • Isskade


Forsikringen dækker ikke: 

 • Tab eller skade på udstyr der ikke befinder sig om bord


Sådan anmelder du en skade:

 • Anmeldelse sker på Marsh' skadessystem Insubiz via følgende link: https://xnet.insubiz.dk
 • Hvis du ikke er oprette som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger.
 • For evt. vejledning kontakt Marsh tlf.: +45 4595 4626 eller mail nanoq@marsh.com

Policer og blanketter

Fartøjsforsikrings Police - Grønlands Selvstyre

Gældende for 2023

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut Fartøj

Søforsikring 2023

Nukissiorfiit

Søforsikring 2021

SANNA

Søforsikring 2023

SANNA

P&I Cover - Februar 2021-2022

GFLK

Søforsikring 2021

Tarajoq

Gældende for 2023

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok