Motorkøretøjer

Motorkøretøjer

 

Forsikringstager

Forsikringen dækker ejeren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det.

Forsikringssum

Reparationsomkostninger eller indkøb af tilsvarende bil

Geografisk område

Forsikringen dækker i Danmark og Grønland samt de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen.

Selvrisiko

DKK 5.000

Internt policenummer

2017-02

----------------------- ----------------------------------------------------------------------

Dækningskategorier 

 

 1. Indregistrerede køretøjer - Ansvar og kasko (personbiler, lastbiler o.lign)
 2. Arbejdsmaskiner (registrerede Og uindregistrerede) - Ansvar
 3. Snescootere - Ansvar
 4. Motorcykler og knallerter - Ansvar

Om forsikringen

Denne forsikring dækker alle land-køretøjer som ejes af Grønlands Selvstyre. Et land-køretøj er alle former for køretøjer som færdes på landjorden, herunder også i sne og på is.

Er der tale om andre former for køretøjer som ikke færdes på landjorden, f.eks. båd, skal du anmelde skaden under ”Fartøjsforsikring”.

Når der tales om motorkøretøjer, er der to slags dækninger: ansvarsdækning og kaskoforsikring

Ansvarsforsikring dækker de skader du med et køretøj forvolder på andres ting, samt personskade. Kaskoforsikringen er derimod skade forvoldt på egne køretøjer ved ulykker. Er der tale om en ulykke med en modpart, er det op til forsikringsselskaberne at placere ansvaret jf. færdselslovgivningen.

Uanset hvilken type motorkøretøjsskade der er tale om, er det altid vigtigt at have den rigtige dokumentation. Er det dig muligt, så sørg altid for at tage billeder af ulykkesstedet. Et godt billede viser dit eget køretøj og evt. modpartens køretøj, så man kan se hvorfra køretøjerne er kommet.

Er der i forbindelse med ulykken sket personskade, så husk at anmelde skaden under ”Arbejdsskade”, hvis skaden er sket i arbejdstiden, samt rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab vedrørende din egen heltidsulykkesforsikring.

Autoforsikring - Tilmelding af køretøj

 

Autoforsikring - Anmeldelse af en skade

 

Procedure vedr. køb/salg af køretøjer:

Selvstyrets interne motorkøretøjsforsikring omfatter alle køretøjer ejet af Selvstyret, og køretøjet er derfor IKKE forsikret før Marsh er blevet orienteret.

Procedure ved køb af nyt køretøj:

 • FORSIKRINGSBEVIS udfyldes
 • Anmeldelse til REGISTRERING eller OMREGISTRERING af køretøjer udfyldes
 • Motorafgift skal betales til Grønlands Selvstyre/Skattestyrelsen (for spørgsmål til betaling skal henvendelse ske til skattestyrelsen)
 • Udfyldt forsikringsbevis, Anmeldelse til Registrering, samt kvittering for betalt motorafgift medbringes til politiet for indregistrering, hvorefter man modtager en registreringsattest fra politiet
 • Kopi af registreringsattest skal fremsendes til nanoq@marsh.com. Køretøjer er IKKE omfattet af forsikringen før Marsh er orienteret.
 • Ved køb af uindregistreret køretøj, sendes besked til nanoq@marsh.com om mærke, model og stel nr., samt købsdato

Procedure ved afmeldelse af køretøj f.eks. ved salg eller skrot af køretøjer:

 • Uindregistreret køretøj– Send besked til nanoq@marsh.com om mærke, model og stel nr., samt salgs/skrot dato
 • Indregistreret køretøj – Nummerpladerne afleveres og afmeldes hos politiet. Når afmeldingskvitteringen er modtaget fra politiet, skal kopi af denne sendes til nanoq@marsh.com. Ellers betales der fortsat præmie.

Forsikringen dækker typisk:

 • Kaskoskader: Dette er skader efter et kørselsuheld på selve det forsikrede køretøj – buler, skrammer, ødelagt glas, m.m.
 • Ansvarsskader: Dette er skader på tredjemands køretøj, person eller ting (f.eks. skilte eller huse)

Forsikringen dækker ikke: 

 • Skader på køretøjets mekaniske dele som ikke skyldes et kørselsuheld er ikke dækket - herunder almindeligt slid på køretøjet.
 • Skader på køretøjet når det er overladt til f.eks. værksted.

Sådan anmelder du en skade:

 • Er det en skade på køretøjets ruder afleveres køretøjet til autoværkstedet som reparerer ruden eller isætter ny rude. Autoværkstedet sender faktura til motorskade@slhdk.dk.
 • Motorskader sendes til motorskader@slhdk.dk med udfyldt skadesanmeldelse
 • Kommunikation til SLHDK sendes til motorskader@slhdk.dk
 • Skaderne håndteres af underleverandør, men al overordnet kontakt går via SLHDK
 • Taksator: Sedgwich og bestilles via SLHDK enten pr. mail til motorskader@slhdk.dk eller pr. telefon + 45 4485 8688

 

Det er vigtigt at der følges op på spørgsmål eller svar fra Selvstyrets skadesbehandler. Hvis en skadeanmeldelse ikke er færdigbehandlet indenfor to år, stopper skadesbehandlingen og sagen betragtes som afsluttet. Hvis der en årsag til skadesbehandlingen varer længere end to år fortsætter behandling af skadeanmeldelsen.

Police blanketter

Motorkoretojer registreringsblanket

Motorkoretojer registreringsblanket

Motorkoretojer skadesanmeldelse

Motorkoretojer skadesanmeldelse

Motorkøretøjer forsikringsbevis

Motorkøretøjer forsikringsbevis

Motorkøretøjsforsikring police

Motorkøretøjsforsikring police

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok