All Risk

All risk 

 

Forsikringstager

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønlands Selvstyre

Departementet for Boliger og Infrastruktur

Hvorunder hører:

- Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat

- Grønlands Energiforsyning (Nukissiorfiit)

- Grønlands Radio (Kalaallit Nunaata Radioa)

- Grønlands Forundersøgelser (Asiaq)

- Grønlands Lufthavnsvæsen (Mittarfeqarfiit)

- Kalaallit Airports Holding A/S

Sikrede

 

Forsikringstager inklusive datterselskaber der er helt eller delvist ejet (mere end 50%) og/eller kontrolleret i det geografiske dækningsområde. Det er dog en betingelse for dækning, at værdierne er rapporteret

Selvrisiko

 

DKK 10.000.000 (Ved skader under selvrisiko, se afsnit ”Sådan anmelder du en skade”)

Forsikringssted

 

Overalt i Grønland samt kontorer og lignende overalt i verden, med nedenstående begrænsninger, som Selvstyret ejer/benytter

Policenummer

LP0000045710 (If)

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser

Forsikrede genstande

 

Samtlige bygninger, anlæg og løsøre samt driftstab og meromkostninger tilhørende forsikringstageren, eller som denne bærer risikoen for

Om forsikringen

Denne forsikring dækker alle former for skade i forbindelse med Grønlands Selvstyres egne bygninger. Vær dog opmærksom på, at er der tale om en lejet bygning af ”Boligselskabet INI”, så er det forsikringen ”INI ALL RISK” der skal benyttes.

Er der i forbindelse med bygningsskaden sket personskade på en af Grønlands Selvstyres ansatte i arbejdstiden, skal denne anmeldes som en arbejdsskade. Husk at den pågældende medarbejder også skal melde skaden til den skadelidtes private heltidsulykkesforsikring, såfremt denne har en.


Forsikringen dækker typisk:

Generelt:

 • Alle udefrakommende og pludselig påvirkende årsager, dog med visse begrænsninger og udvidelse for maskinskade der typisk er en indefra kommende skade. Der er afskrivning for værdi i forbindelse med maskinkasko
 • Oprydning
 • Jorddækning
 • Udendørs anlæg
 • Laviner, jordskred og jordskælv
 • Storm, Oversvømmelse
 • Uspecificerede forsikringssteder uden for Grønland
 • Tørkogning
 • Sagkyndig assistance
 • Højspændingskabler fra før 1984 erstattes kun selve reparationen af kablet

    Bygninger: 

 • Restværdi 50%
 • Genopførelse andet sted
 • Ekstraudgifter – fredede & bevaringsværdige bygninger
 • Rørskade
 • Følge skader fra frostsprængning
 • Lovliggørelse generelt maks. DKK 25 mio. pr. skade
 • Huslejetab, genhusning og evakuering

    Løsøre:

 • Genfremstilling
 • Liberalisering af erstatningen – bruges til andet formål
 • Penge i aflåst pengeskab eller gemme
 • Lovliggørelse generelt maks. DKK 25 mio. pr. skade
 • Lånte og lejede genstande på museer DKK 25 mio. pr. skade, dog maks. DKK 500.000 pr. genstand
 • Flytning af inventar på adressen
 • Udendørs anlæg
 • Arbejdsmaskiner

    Driftstab/Meromkostninger:

 • Meromkostning/driftstab DKK 100 mio.
 • Leverandør- og aftagerdækning maks. 6 mdr.


Forsikringen dækker ikke: 

    Generelt:   

 • Virus og hacker angreb
 • Skader sket før forsikringens ikrafttrædelse
 • Skade på bygninger og løsøre for bygninger der har stået ubenyttet hen i mere end 9 mdr. med mindre den er under regelmæssig tilsyn, aflåst og vedligeholdt

   Bygninger:

 • Frostsprængning i utilstrækkelig opvarmede lokaler
 • Forøgede byggeudgifter

   Driftstab/Meromkostning:

 • Forsyningsdriftstab
 • Maskindriftstab
 • Leverancer fra el, vand eller varmeværk


Sådan anmelder du en skade:

Uagtet policens selvrisiko, er der en intern selvrisiko:

                      DKK 250.000 Nettostyrede virksomheder

                      DKK 100.000 Institutioner og andre enheder


SKADESANMELDELSESBLANKETTER:

Det er vigtigt at regler vedr. skadeanmeldelse overholdes, herunder at én af ovennævnte skadeanmeldelser udfyldes og vedhæftes i Insubiz

 • Skadesvejledning til Insubiz
 • Hvis du ikke er oprettet som bruger i Insubiz, bedes du fremsende en mail til nanoq@marsh.com med oplysning om: departement, navn og mailadresse. Herefter vil du blive oprettet i systemet og få tilsendt login oplysninger.
 • For evt. vejledning kontaktes Marsh via nanoq@marsh.com

Police og blanketter

All risks Skader mellem 25.000 og 100.000 kr.

All risks Skader mellem 25.000 og 100.000 kr.

All risks Skader mellem 100.000 og 250.000 kr.

All risks Skader mellem 100.000 og 250.000 kr.

All risks Skader mellem 250.000 og 500.000 kr.

All risks Skader mellem 250.000 og 500.000 kr.

All risks Skader mellem 500.000 og 10 mio. kr.

All risks Skader mellem 500.000 og 10 mio. kr.

All risks Skader over 10 mio

All risks Skader over 10 mio

All Risk Tingskadeforsikring Police

Gældende for 2021

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok